HAM 4745 Trunbro II - Beretning

Signe Lützau Pedersen
Beretning over arkæologisk udgravning af 10700 m2. Ved undersøgelsen afdækkedes to hustomter, et firstolpeanlæg samt gruber og kogestensgruber fra yngre romersk jernalder eller ældre germansk jernalder. Undersøgelsen skete forud for etablering af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.