Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Lyngby Kirke 2011

Anders C. Christensen, Henriette Rensbro & Henriette Rensbro
I forbindelse med en mindre del af de gennemgribende istandsættelser, som Kgs. Lyngby Kirke gennemgår disse år, har Nationalmuseet deltaget i og overvåget gennembrydningen af korets østvindue udefra, samt besigtiget/opmålt alterbordet. Endvidere har det været undersøgt, om det var muligt at anlægge konvektorgrave i koret, hvilket dog blev opgivet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.