HBV 1539 Baungård FU Beretning

Scott R. Dollar & Martin Egelund Poulsen
I september 2015 blev et areal på 8,8 hektar forundersøgt på Baungård i den nordvestlige udkant af Vejen. Undersøgelsen blev gennemført på baggrund af en privat industriudstykning i området ved bygherre Karsten Lund Jensen. Der blev fundet stenalderlevn i form af spredte flintgenstande, og de forhistoriske anlægsspor var repræsenteret af 23 spredtliggende kogestensgruber samt dele af to småhuse, der formodentligt hører hjemme i germansk jernalder. Forundersøgelsens hovedresultat var dog den middelalderlige landbebyggelse, som blev afsløret...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.