EBM 914 Ørbæk-Nimtofte

Esben Kannegaard
Før anlæggelsen af kloakføring mellem Tøstrup og Nimtofte, blev muldafrømningen af et 2 m bredt tracé på en 6 km lang strækning overvåget. Der blev erkendt og registreret arkæologiske anlæg og fund på strækningen, men ingen konstruktioner eller større arkæologiske komplekser blev erkendt.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.