Bondehavevej 2

Esben Kannegaard
EBM 913 Bondehavevej 2, Lime. Arkæologisk forundersøgelse af 9.450 m2 før privat byggeri af ridefaciliteter. Der fandtes ingen forhistoriske kulturspor, men derimod spor efter højryggede agre fra middelalder eller nyere tid.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.