Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Himmelev kirkes kirkegård 2013

B. Als Hansen, Henriette Rensbro & Hans Mikkelsen
I forbindelse med ny fjernevarmeledning gravede Nationalmuseet ved og i Himmelev kirkes tårn. Her skulle dele af fundament fjernes uden for tårnet til den ny ledning. Her kom blandt andet 4 potteskår af hårdtbrændt rødbrændt krukke med indvendige blyglasur, flad bund og tydelige udvendige drejeriller frem. Derudover fandtes også en grav. Tårnet er tidligere udgravet i 1972.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.