EBM 933 kolindvej

Esben Kannegaard
I forbindelse med overvågningen af anlægningen af den nye adgangsvej til Aarhus Lufthavn, udløste fundet af et kulturlag med fund fra tragtbægerkulturen ud for Barkærvej en egentlig arkæologisk undersøgelse, EBM 933. Under kulturlaget fandtes enkelte anlæg, men ingen konstruktioner kunne erkendes. Kulturlaget viste sig ved nærmere undersøgelse at være forstyrret af recent dyrkning fra før anlæggelsen af Kolindvej.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.