HEM 3707 Borup sb. 40_Beretning

Herning Museum foretog i den 12.- 17. oktober 1999 undersøgelser på område for anlæg af et råstofområde ved Brande. På denne mark kendtes der til 4 overpløjede høje, hvoraf sb. 40 var den ene af dem. Højen var allerede blevet udgravet i 1905, hvorved der fremkom 3 grave i et 6x6meter stort udgravningsfelt med fund af to stridsøkser fra sen enkeltgravskultur (bundgravstid) omkring 2500f.Kr.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.