HEM 3568 Borup 4n_Beretning

H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioden fra 19. januar til 4. februar 1999 undersøgelser på område for anlæg af bassinområde ved Brande Omfartsvej. Her fandtes bopladsrester inden for et 124 x 102meter stort areal. Der blev afgravet i alt cirka 8400m2, hvorved der undersøgtes 40 kogegruber, 37 fyldskifter eller gruber, samt 242 stolpehuller. I mængden af stolpehuller sås der i den sydlige del af området tre V-Ø liggende huse. Der var ingen daterende fund i husene,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.