KONTEK 2 Marinarkæologisk undersøgelse af Fundområde CS301

Andreas Bloch
I forbindelse med etablering af nyt elkabel, Kontek 2, over Storstrømmen mellem Falster og Sjælland udførte Vikingeskibsmuseet i 2009 en marinarkæologisk forundersøgelse i kabeltracéet for Energinet.dk (MAJ 2557, Marinarkæologisk forundersøgelse, Kontek 2 søkabel). På baggrund af fund af et træskaft, en dobbelt spidset trægenstand samt en cirkulær træskive (Figur 4, 5 og 6), havde Kulturarvsstyrelsen stillet vilkår om yderligere undersøgelse af et mindre område, hvilket skete i sommeren 2010.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.