HBV 1748 Beretning

Martin Egelund Poulsen & Scott R. Dollar
I marts 2018 blev et kommunalt udstykket boligareal forundersøgt i den sydvestlige udkant af Bække i Sydjylland. På den store syddel fremkom 3 spredtliggende forhistoriske grubeanlæg, hvor det største er en mulig brønd. I den mindre norddel dukkede mere tætliggende anlæg op i form af 1 kogestensgrube og 4 affaldsgruber, hvor de to rummede keramik og lidt flint fra yngre bronzealder. De sporadiske forhistoriske spor gav dog ikke anledning til videre undersøgelser, så det todelte...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.