HEM 3739 Bjallerbækvej_Beretning

H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioden 5. 12. Januar 2000 undersøgelser på en 140meter lang strækning på landevejen Nøvling-Tjørring. Herved fremkom bopladsspor. Der var 21 kogegruber og 19 stolpehuller. Stolpehullerne udgjorde til dels rækker, men der var ikke sikre huse. Der undersøgtes en stor lertagningsgrube, der indeholdt knusesten, en jernkniv og en del skår. Alle fund dateredes til tidlig førromersk jernalder. I alt afdækkedes 9260m2.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.