HAM 5217 - Bremerhus Nord - Beretning

Per Ethelberg & Kathrine Moberg Riis
Beretning: Forud for udbygning af naturgastraceet mellem Ellund og Egtved i Jylland, blev et areal på godt 2600 m2 arkæologisk undersøgt inden for det nye naturgastracee. Undersøgelsen foregik på marken til ejendommen Bremerhus. Ved undersøgelsen blev dele af en bebyggelse fra yngre romersk jernalder til starten af ældre germansk jernalder. I alt fire hovedhuse, fem økonomibygninger samt tilhørende hegn og anlæg blev afdækket eller delvist afdækket. I et velbevaret hus er fundet rester af glas...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.