VSM 09254, Sønder Mose udgravning 2013

Dorthe Kaldal Mikkelsen & Martin Mikkelsen
Bertning fra en lille udgravning af en mindre koncentration af anlægsspor (stolpehuller, ild-/kogegruber og andre fyldskifter) fremkommet ved muldafrømning på parcelhusgrund.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.