HAM 4947 Lundsgårdsmark IV - Beretning

Silke Eisenschmidt
Beretning over arkæologisk undersøgelse af ialt ca. 4500 m2 ved etablering af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg. Udgravningen fandt sted umiddelbart vest for Avnbøløstenvej og foregik okt-nov. 2010 og marts 2011: Gårdsanlæg i 4 faser fra yngre romersk jernalder (C14 og hustypologi) med 4 hovedhuse, saddeltagshegn og økonomibygninger. Enkelte huse fra ældre romersk jernalder (C14 og hustypologi). Omfattende keramikmateriale, ildbukke fra gruber og lavninger, nok fra yngre bronzealder-førromersk jernalder. Lidt slagge antageligt fra yngre jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.