Korsvangen i Norring

Poul Nissen, Stine Vestergaard Laursen & Mogens Høegsberg
I anledning af byggemodning foretog Moesgård Museum en forundersøgelse af ca. 1,3 hektar. Der blev trukket i alt seks søgegrøfter, hvorved der fremkom nogle få forhistoriske anlæg samt en del moderne forstyrrelser i form af dræn og andre landbrugsaktiviteter foruden naturlige sænkninger med sterilt fyld. Der blev ikke fundet anlæg, der giver anledning til arkæologiske undersøgelser.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.