VHM00163 Beretning

Brønderslev Kommune, Sidsel Wåhlin, Peter Birkedahl, Marlena Haue & Rikke Maring
Afsluttet udgravning af et 2,5 ha.stort område med både bebyggelse og gravpladser. Brandgravene og bopladsen dateres ud fra keramik og typologi til yngre førromersk jernalder og ældre romersk jernalder. Flere af husene har bevarede væggrøfter i østenden. Brandgravene er fordelt på mindre områder/gravpladser, der tyder på en form for social opdeling enten i form af status eller blot som familiegravpladser.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.