OBM7037_Beretning

Maria Lauridsen
Ved forundersøgelse af 164 m2 i Middelfart middelalderby blev der registreret en enkelt udateret grøft. Arealet blev på den baggrund frigivet til anlægsarbejdet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.