MOE 00546

Esben Kannegaard
Forundersøgelse af 4,4 ha stort udstykningsområde ved Herredsvej i den sydlige udkant af Hornslet. I området 100-600 m vest for det aktuelle areal er der tidligere registreret og undersøgt mange fortidsminder fra forskellige perioder. På langt det meste af arealet var muldlaget bemærkelsesværdigt tykt – op til 120 cm. I det tykke muldlag var der ingen anlægsspor, og oprindelsen til den usædvanlige tykkelse er ukendt. I undergrunden blev der fundet ca. 40 anlæg, hvoraf de...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.