TAK1573 Sydgård

M.D. Dyhrfjeld-Johnsen, André Matthissen & Susan Pallesen
Udgravning af et areal på 4.415 m2 med fund af fem konstruktioner i form af to treskibede langhuse, en firestolpekonstruktion, to økonomibygninger samt to hegn. Husene dateres til henholdsvis ældre romersk jernalder, jernalder generelt og bronzealder-ældre jernalder. Derudover affaldsgruber og grubekompleks med keramik fra neolitikum, yngre bronzealder og jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.