Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Mårslet kirke 2011

Henriette Rensbro
I forbindelse med etablering af vask i våbenhuset blev garvet huller i våbenhuset sydvest hjørne, udenfor våbenhuset og på P-pladsen øst for kirkegården. Inde i våbenhuset blev fundet et anlæg, som er bygget op af røde tegl af normalstensformat, men hvis funktion og udstrækning ikke kunne afklares. Vest for våbenhuset kunne det konstateres, at terrænet tidligere har været lavere.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.