TAK1579 Mosebjerg 2

Susan Pallesen & M.D. Dyhrfjeld-Johnsen
Udgravning af et 11.840 m2 stort areal med fund af 11 konstruktioner i form af ét midtsulehus og 10 treskibede langhuse samt en jordkælder. Husene dateres ud fra typologiske kriterier til 8. årh. f. Kr. til 1. årh. e. Kr. Enkelte huse dateres ved hjælp af 14C, hvor resultatet pt afventes. Jordkælderen dateres ud fra det keramiske materiale til førromersk jernalder. Derudover affaldsgruber og grubekomplekser med keramik fra førromersk og ældre romersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.