Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Diernæs kirkes kirkegård 2012

Henriette Rensbro
Ved Diernæs Kirke blev gravet ud til nye vand – og varmerør. En grøft blev anlagt fra norddiget hele vejen ned til kirken, og langs nordsiden. Der blev også lavet snit i norddiget, hvor en gammel trappe fremkom. I grøften fandtes blandt andet et ældre, støbt rør. Langs kirken blev der fundet bunden af en kiste.Ved Diernæs Kirke blev gravet ud til nye vand – og varmerør. En grøft blev anlagt fra norddiget hele vejen...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.