TAK1670 Lærkenborg 4

M.D. Dyhrfjeld-Johnsen
Egentlig udgravning af en enkelt mulig jordfæstegrav fra sen yngre romersk/tidlig ældre germansk jernalder, en række af fem kogestensgruber orienteret i forhold til den fredede gravhøj, Tjørnehøj, samt enkelte øvrige oldtidsspor. Udgravet forud for ledningsomlægning, terrænregulering og regnvandsbassin indenfor den reducerede fortidsmindebeskyttelseslinje til Tjørnehøj. Der er udtaget materiale til 14C-datering af kogestensgruberne.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.