Nationalmuseets rapport fra arkæologisk udgravning på Herstedøster kirkegård 2016

Henriette Rensbro
I forbindelse med nedlægning af dræn blev der gravet hul til ny regnvandsbrønd ved våbenhusets NØ-hjørne, hvor der ikke sås noget af kulturhistorisk interesse. Der blev desuden gravet en grøft til drænledning fra kirkens nordside, omkring tårnet til kirkens sydside, hvor der fremkom små teglstykker og få knoglefragmenter.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.