TAK 1481 Maglevad beretning

M.D. Dyhrfjeld-Johnsen
Prøvegravning af et ca. 16.600 m2 stort areal. Undersøgelsen afdækkede spredte bopladsspor i form en del gruber, hvoraf enkelte ud fra keramikfund kan dateres til bronzealder, enkelte stolpehuller, samt en mulig brønd. Undersøgelsen afsluttedes med prøvegravningen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.