Nationalmuseets rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse i Hørning Kirke 2004

Orla Hylleberg Eriksen, Niels Bonde, , Nils Engberg & Henriette Rensbro
I dagene 27. til 29. oktober foretog Nationalmuseet ved Nils Engberg, Henriette Rensbro og undertegnede en undersøgelse af kirkens gulve, der skulle fornyes under den igangværende indvendige restaurering. I denne forbindelse blev også skibets vestmur undersøgt og opmålt, da man planlagde en omfattende gennembrydning for at inddrage tårnets underrum i kirken og etablere en overetage i form af et dæk med udgang til det kommende orgelpulpitur.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.