SJM 591 - beretning for større forundersøgelse

Troels Bo Jensen
Forundersøgelse med fund af enkelte anlæg fra besættelsestidens fortifikationer omkring Esbjerg, samt en del moderne ledningsføringer. Området var kraftigt forstyrret af tidligere erhvervsbyggeri. Det vurderes at der ikke var bevaret væsentlige fortidsminder, og området blev frigivet til kommende anlægsarbejder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.