HEM 5428 Sofiedal II. Beretning for forundersøgelse

Martin Winther Olesen
Museum Midtjylland har i perioden 1. til 6. oktober 2015 foretaget arkæologisk forundersøgelse på et 5240 m2 stort areal i Ørre-Sinding sogn ca. én kilometer nordvest for Sinding by (fig. 1) forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Herning og Holstebro (HEM 5090 Motorvej Herning-Holstebro Etape III). Der blev i alt afgravet 1940 m2 fordelt på to søgegrøfter og to udvidelser. Der fremkom enkelte arkæologisk interessante anlægsspor i form af fire stolpehuller og en grube indeholdende...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.