MOE 0070

Esben Kannegaard & Thomas Guntzelnick Poulsen
Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med anlæggelse af en cykelsti ved Bispemosevej, Rosmus. Der blev undersøgt 13 kogestensgruber fra anden halvdel af bronzealderen eller ældre jernalder. Undersøgelsen gav ikke anledning til yderligere arkæologisk undersøgelse på arealet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.