TAK1735 Stensøvej

M.D. Dyhrfjeld-Johnsen & Susan Pallesen
Den 3.-4. oktober 2016 foretog Kroppedal Museum en forundersøgelse af 1. etape af kabeltracé (delprojekt 2016) langs den vestlige side af Herstedøstervej på stykket mellem Vestskovvej og Gamle Landevej samt cirka 100 meter nord for Vestskovvej startende fra krydset Herstedøstervej/Vestskovvej. På arealet fremkom anlægsspor i form af koncentrationer af gruber med keramik, der dateres henholdsvis til ældre jernalder og ældre romersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.