OBM8567 Lykkeslund. Beretning

Maria Lauridsen
Ved en arkæologisk forundersøgelse forud etableringen af et biogasanlæg blev der kun fundet få, spredte anlægsspor, og arealet kunne umiddelbart frigives.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.