SJM 506 beretning for forundersøgelse

Michael Alrø Jensen
Der blev ved forundersøgelsen påvist en høj koncentration af bebyggelsesspor fra 1300 til 1700 e.Kr. på hele grunden i form af stolpehuller og grøfter. Det var ikke umiddelbart muligt at udskille enkelte huskonstruktioner pga. den høje anlægstæthed. Grunden skal friholdes for anlægsarbejde medmindre der udføres en arkæologisk slutundersøgelse.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.