HAM 5162 Bremerhus - Beretning

Claus Feveile
Beretning over undersøgelse af brandgrav i jordfæstegrav-formet nedgravning. Ældre Bronzealder p.3. Formodet under nu forsvundet høj. Undersøgelse af én sikker og én sandsynlig jordfæstegrav fra yngre romersk jernalder. Undersøgelse af bebyggelse fra førromersk jernalder, med dele af mindst fire huse langs det 1000 m2 store udgravningsfelts østgrænse. Lokaliteten fundet og undersøgt forud for etablering af ny hovedgasledning parallelt med den eksisterende fra ca. 1980. Bebyggelsen er kun undersøgt inden for gastraceet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.