Nationalmuseets rapport fra arkæologiske undersøgelse på Vesterbølle kirkegård 2014

Hans Mikkelsen
Undersøgelser i hovedstien, som går fra kirkelåge til kirkelåge, syd for kirken. Belægningen skal omlægges for at gøres mere handicapvenlig, og der graves flere steder til en dybde på 60 cm. Undersøgelsen indeholdt intet af arkæologisk interesse
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.