HBV 1404 II beretning

Lars Andersen, A. Terp, Martin Egelund Poulsen, Kroghs Stensiloer A/S Lars Andersen, Lars Grundvad & Scott R. Dollar
Museet på Sønderskov fortog i juni 2015 en større arkæologisk forundersøgelse af et større areal, hvorpå der skal anlægges et vejforløb. Vejen skal bruges i forbindelse med råstofindving. Der blev ikke erkendt fortidsminder og arealerne er derfor frigivet til bygherre.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.