MKH 1598 Stagebjerggård II - Beretning

Anders Hartvig
Beretning over arkæologisk udgravning af et ca 7800 m2 stort område i 2011. Herved fandtes spor efter en kontinuerlig bebyggelse fra perioden ældre vikingetid (700 e.Kr) til højmiddelalder (1300 e. Kr.). Bebyggelsen afspejler en gårds kontinuerlige udvikling fra vikingetidens gård med treskibede langhuse, økonomibygninger og grubehuse til middelalderens enskibede huse med mindre økonomibygninger. Foruden bebyggelsen fra nævnte periode, blev der undersøgt enkelte spredt liggende gruber fra førromersk jernalder (500 f.Kr. - 0).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.