Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Brarup kirkegård 2009

Henriette Rensbro
I forbindelse med opførelse af ca. 27 meter kirkegårdsmur af kløvet kam blev gravet en 90 cm dyb fundamentsgrøft. I grøften blev fundet rester af fundamenterne til rytterskolen, som har ligget på dette sted lige øst for kirkegården. Den sidste bygning (lærerboligen) er revet ned i nyere tid. Det kan ikke på baggrund af denne undersøgelse afgøres, om der er kulturlag bevaret udenfor kirkegården.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.