Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Avnede kirkegård 2011

Niels Bonde, Orla Hylleberg Eriksen & Hans Mikkelsen
I forbindelse med nedgravning af septiktank til nyt handicaptoilet i kapelbygningen på kirkegårdens sydøsthjørne indenfor hovedindgangslågen registreredes flere nedgravninger, bla. en del af en større konstruktion, der tolkes som en nedlagt udateret brønd med firesidet brøndkasse. Den formodede brønd har muligvis forbindelse til den Sct. Laurentius Helligkilde, hvis placering ikke længere kendes, men som if. ældre beretninger fandtes i strandkanten ved kirkegården.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.