Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Bedsted kirkegård 2012

Stine A. Højbjerg
Forud for opførelse af en ny redskabsbygning på kirkegårdens sydvestre del, blev der foretaget en prøvegravning i det berørte område. Der blev ikke fundet ældre anlæg, men det kunne konstateres, at der var sket en terrænregulering på området.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.