Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Broholm kirkegård 2014

Hans Mikkelsen
Ved udgravning til kommende graverbygning på Broholm Kirkegård i kirkegårdens sydlige del, fandtes ingen spor af arkæologisk interesse. I en del af byggefeltet var afgravet ca. 30 cm af undergrunden, men i den øvrige del af feltet – uden afgravning af undergrunden – sås ej heller nogen ting af interesse.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.