Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Drigstrup Kirke 2015

Hans Mikkelsen
I et 1x1 meter stort felt umiddelbart øst for hvælvpillen ved indgangsdøren fandtes et mørtelgulv ca. 40 cm under nuværende trægulv. Muligvis har der været en tilhørende muret vægbænk.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.