Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Dråby Kirke januar 2013

Niels Engberg & Henriette Rensbro
Kirken kor formodes at være bygget ovenpå en sløjfet gravhøj. I den østlige del af kirkens kor er samtidig med opførelsen af den ældste kirke blevet bygget et ca. ½ m højt alterpodie med forkant af frådsten. Foran podiet er i 16-1700-tallet anlagt en grav opmuret i teglsten.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.