Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Erslev Kirke 2016

Hans Mikkelsen
I forbindelse med nedbrydning af indblæsningsskakten i det eksisterende varmeanlæg kunne det konstateres, at størstedelen af vestsiden af nordre del af triumfmuren er udskiftet i nyere tid. I forbindelse med at etablere skorstenen til den omtalte indblæsningsskakt er stort set hele den vestlige side af triumfmuren fjernet og erstattet med små, nyere, røde teglsten.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.