Beretning om prøvegravning

Bo Jensen
Forundersøgelsen blev gennemført i to etaper. Etape 1 afslørede et område med bebyggelsesspor og arbejdsgruber fra oldtiden, som fortjener en egentlig undersøgelse. Etape 2 afslørede et stort område med bebyggelse i syd, i forlængelse af bebyggelse, som er undersøgt ved tidligere lejligheder. Også dette fortjener en egentlig undersøgelse. Særligt bemærkelsesværdigt er fundet er flere indhegninger eller palisader rundt om jernaldergårdene. Dette er ikke en konstruktionstype, vi ser ofte. Desuden er der mulighed for neolitiske strukturer...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.