Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Nim kirkegård 2011

Anders C. Christensen
Nationalmuseet har i forbindelse med udskiftning af varmerør samt nedlæggelse af kloakrør på Nim kirkegård overvåget anlægsarbejderne, der bestod af åbning af i alt 5 huller på selve kirkegården samt et mindre hul i våbenhuset. Rørene blev lagt i eksisterende, støbte kanaler v.h.a. underskydning, hvorfor jordarbejderne blev minimeret. Der blev ikke påtruffet væsentlige fortidsminder, blot blev der øst for kapellet observeret støbt betonforløb i betydelig størrelse.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.