Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Rinkenæs Gl. Kirke 2005

Gulvet i koret i Rinkenæs Gl. Kirke havde kraftige sætninger, især mod nord. Herunder registreredes et gravkammer på 220x150 cm opført i munkesten sat i ler. Bunden blev ikke fundet, men gravkammeret er mindst 200 cm dybt målt fra nuværende gulv. Syd for registreredes yderligere 3 begravelser. Desuden (gen)fandtes en gravsten fra 1590 over Bennick familien.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.