Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gunderup kirkegård 2010

Henriette Rensbro
I forbindelse med udvidelse af den eksisterende graverbygning på en nyere del af kirkegården, sås at den oprindelige skråning væk fra kirken, var afgravet og fyldt op med grus og sten. Hvornår dette er sket kan ikke afgøres. Stedet var indtil 1958 æblehave.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.