Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gundersted Kirkegårdsdige 2009.

Hans Mikkelsen
I forbindelse med udskiftning af norddiget på Gundersted Kirkegård blev registreret et grøfte forløb under diget. Grøften kunne følges over en strækning på ca. 45 meter, startende i øst umiddelbart vest for kapellet. Sammenholdt med en tidligere dokumentation af et grøfteforløb henholdsvis øst og syd for kirkegården, stammer den nytilkomne grøft under norddiget næppe fra den første afgrænsning af kirkegården.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.