TAK1635

M.D. Dyhrfjeld-Johnsen & Jonas Hasemann Sigurdsson
Udgravning af 970 m2 stort areal fordelt på to felter med fund af tre treskibede huskonstruktioner, der dateres til ældre romersk jernalder (1 – 200 e.Kr.). Dertil kom bopladsaktivitet med forskellige nedgravning, både ældre jernalder og yngre bronzealder (700-500 f.Kr.).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.